Фотоизложба на кукерска тема за празника на Баня - СТАРЦИ - КУКЕРИ от Карловско